Onderzoek bij vermoeidheid

U bevindt zich hier: Vermoeidheid Ľ Onderzoek vermoeidheid

Onderzoek bij vermoeidheid

Voordat een eventuele behandeling kan worden gestart, zal de huisarts eerst moeten weten wat de oorzaak van de vermoeidheid is. In geval van vermoeidheid, is het voor de huisarts vaak lastig om de juiste diagnose te stellen. Er kan een achterliggende medische oorzaak zijn, er kunnen factoren zoals stress aan ten grondslag liggen en als derde kunnen ook sociale aspecten een rol spelen. En alle combinaties zijn mogelijk, waardoor er tussen patiŽnten met vermoeidheid als alledaagse klacht en patiŽnten met het chronisch vermoeidheidssyndroom, een groot gebied zit van patiŽnten die wel degelijk klachten en problemen hebben, maar waarbij niet goed is in te schatten wat nou precies de oorzaak is.

Het eerste waar de huisarts naar zal vragen, is de duur van de vermoeidheid. Hoe lang bent u al vermoeid? Het vervolgonderzoek hangt af van hoe lang de vermoeidheid al aanwezig is: korter dan een maand, tussen 2 en 6 maanden, 6 maanden of langer.

Acute fase; korter dan 1 maand vermoeid

Als de vermoeiheid korter dan een maand aanwezig is, dan is er sprake van de acute fase. In deze fase is het voor de huisarts het belangrijkste om specifieke, behandelbare oorzaken van de vermoeidheid uit te sluiten. Aan de hand van een anamnese (vragenlijst) en een lichamelijk onderzoek, kijkt de arts of er een oorzaak is te bepalen. Zo ja, dan kan er een behandeling worden gestart. Zo nee, dan wordt meestal geadviseerd om het nog even aan te kijken en na een maand eventueel terug te komen.

Subacute fase; tussen 2 en 6 maanden vermoeid

Is er tussen de 2 en 6 maanden last van vermoeidheid, dan zal (nogmaals) een anamnese worden afgenomen en zal er lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Ook moet er dan gekeken worden naar een depressie als oorzaak of een andere psychische aandoening. Een gedeeltelijk bloedonderzoek behoort ook tot de mogelijkheden, om oorzaken als bloedarmoede, diabetes en schildklierafwijkingen op te sporen dan wel uit te sluiten.

Voor de diagnose depressie is het van belang of de depressieve gevoelens al aanwezig waren voordat er sprake was van vermoeidheid, of dat de depressieve of neerslachtige gevoelens pas ontstaan zijn nŠdat de vermoeiheid ontstond. De depressieve of neerslachtige gevoelens zijn dan eerder de oorzaak van de vermoeidheid dan andersom.

Chronische fase; langer dan een halfjaar vermoeid

Als iemand langer dan een halfjaar vermoeid is en er nog altijd geen onderliggende oorzaak is gevonden, kan er sprake zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

De arts zal hiervoor 4 vragen met Ďjaí moeten beantwoorden:

  1. Is er sprake van ernstige vermoeidheid?
  2. Is een lichamelijk oorzaak voor deze vermoeidheidsklachten uitgesloten?
  3. Zorgen deze klachten voor ernstige beperkingen in sociaal, persoonlijk of beroepsmatig functioneren?
  4. Is er al langer dan 6 maanden sprake van deze klachten en beperkingen?

Ter aanvulling op de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom, kan de arts ook nog de verkorte vermoeidheidsvragenlijst afnemen bij de patiŽnt.

Lees verder over de Verkorte Vermoeidheids Vragenlijst -->

U bevindt zich hier: Vermoeidheid Ľ Onderzoek vermoeidheid

(advertenties)